Kurser

Kurser om

Larsens Landmåler Service ApS, har indledt et samarbejde med MOBA DANMARK

Det betyder, at hver gang der sælges en Carlson GPS, følger der et kursusforløb med.

Larsens Landmåler Service APS afholder også kurser i brugen af TopCon og Leica.

Kursus i udarbejdelse af data til landmålerrobotten.

Hvad får du ud af
vores kurser

På dette kursus lærer du de mest basale ting så du kan komme i gang med at bruge udstyret.

–     Opstart af GPS
–     Oprettelse af projekt
–        Valg af koordinatsystem
–     Gennemgang af filformater
–        Indlæsning af punkter
–        Indlæse en baggrundstegning
–        Afsætning af de indlæste punkter
–        Opmåling af punkter
–        Udlæsning af opmålte punkter

På dette kursus tages der udgangspunkt i et konkret projekt udvalgt af kursisten

        Gennemgang af projektmateriale
        Gennemgang af arbejde med 3D linjer, stationeringslinjer         samt 3D-modeller 
        Indlæse data vedrørende projektet.
        Indlæse 3D linjer, stationeringslinjer, 3D overflade
        Afsætning af punkter ud fra de indlæste linjer.
        Afsætning af stationeringspunkter
        Kontrol af overflade
–     Udlæsning af opmålte punkter
–     Kalibrering af tilt kompensatorTil dette kursus leverer kunden data i brugbart format.

Det rigtige koordinatsystem og i meter
Hvis der ikke er lavet en stationeringslinje eller 3D-model,
Kan der laves et lille udsnit til brug for kurset.

Hvad Tidligere kursister siger

Der er ikke afholdt kurser i Carlson GPS på nuværende tidspunkt